Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek jednostki

Majątek Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Łosiowie

 

Środki trwałe brutto:

Stan na 31.12.2020 – 6 433 535,02

Środki trwałe netto:

Stan na 31.12.2020 – 5 033 944,37

Pozostałe środki trwałe:

Stan na 31.12.2020 – 651 364,76

w tym WNP – 34 958,38

Umorzenie pozostałych środków trwałych

Stan na 31.12.2020 – 651 364,76

W tym WNP 34 958,38

Wersja XML